SIDLER Motorrad, Bike & Sport, Hochdorf, Yamaha, Töff, Velo, Ski, Snowboard